sl.png en.png

TC Livarstvo

Vaš partner v livarstvu

TC Livarstvo

Imate težave pri litju določenega ulitka? Imate prevelik izmet?

Na podlagi deset letnih izkušenj izdelave numeričnih simulacij livarskih procesov vam nudimo reševanje problemov pri litju konkretnega ulitka. Z numerično simulacijo lahko optimiziramo livarsko tehnologijo s ciljem boljše kakovosti končnega ulitka in/ali bolj ekonomične izdelave ulitka.

Pri svojem delu uporabljamo numerične programe iz skupine ESI Group. Za numerične izračune livarskih procesov uporabljamo Visual-CAST. Visual-CAST uporablja dva solverja, ki temeljita vsak na svoji numerični metodi. Solver, ki uporablja metodo končnih elementov – MKE (ang. FEM) se imenuje ProCAST, solver, ki uporablja metodo končnih diferenc – MKD (ang. FDM) se imenuje QuikCAST.