sl.png en.png

TC Livarstvo

Vaš partner v livarstvu

TC Livarstvo

ADUT livarna sive in nodularne litine d.o.o. http://www.livarna-adut.si
AKRAPOVIČ d.d. http://www.akrapovic.com
CIMOS d.d. http://www.cimos.si
DIFA d.o.o. http://www.difa.si
LIVAR d.d. http://livar.si
LIVAR Jelšingrad http://www.livnicajelsingrad.com
LIVARNA TITAN d.o.o. http://www.livarna-titan.eu
LTH CASTINGS d.o.o https://www.lthcastings.com/
MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. https://www.mahle.com/en/about-mahle/locations/slovenia.jsp
MAHLE Electric Drives Komen d.o.o. https://www.mahle.com/en/about-mahle/locations/slovenia.jsp
Mariborska livarna Maribor d.d. http://www.mlm-mb.si
RS METALI d.d http://www.rsmetali.hr
TitusPlus d.o.o. https://www.titusplus.com
Lama Avtomatizacija d.o.o. https://technologies.titusplus.com/si/sl/titus-tehnologije
Univerza v Zagrebu Fakulteta za strojništvo in pomorsko arhitekturo https://www.fsb.unizg.hr
Univerza v Zagrebu Metalurška fakulteta https://www.simet.unizg.hr
Železnik AD http://www.zeleznik.com.mk
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo https://www.ntf.uni-lj.si/omm
Društvo Livarjev Slovenija https://www.drustvo-livarjev.si/
Talum Tovarna aluminija d. d. http://www.talum.si
TELKOM d.o.o. https://telkom.si
Iskra Mehanizmi, d.o.o. https://www.iskra-mehanizmi.si
FERRO PREIS d.o.o. http://www.preisgroup.com/ferro-preis-contact.html
Dalekovod d.d. http://www.dalekovod.com
JAJCE ALLOY WHEELS D.O.O. http://jaw.ba
LITO, Uroš Ogrinc s.p, http://www.lito.si
Ljevaonica Bujan http://www.ljevaonica-bujan.hr
TEH-CUT d.o.o. http://www.teh-cut.hr
Fripol d.o.o. http://www.fripol.com
Plamen d.o.o. http://www.plamen.hr
Valji d.o.o. http://www.valji.si
Impol-TLM, d. o. o. http://www.impol-tlm.hr
Magneti Ljubljana, d.d. http://www.magneti.si